เพื่อการผจญภัยที่เหนือกว่า


กับ NEW CROSS BARS

สำหรับรถกระบะขนาดกลาง และรถกระบะขนาดใหญ่

carry the adventure

with New cross Bars FOR
MID-SIZE AND FULL-SIZe TRUCKS

CROSS BARS สำหรับรถกระบะขนาดกลาง

CROSS BARS สำหรับรถกระบะขนาดใหญ่

Carry the adventure

เพื่อการผจญภัยที่เหนือกว่า

มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในการใช้งาน

สามารถติดตั้งอุปกรณ์กับตัวรถและนำออกเมื่อไม่ต้องการใช้งานได้อย่างง่ายดาย


สามารเข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่นๆและอเนกประสงค์

สามารถใช้งานกับแร็คหลังคาประเภทอื่น เพื่อให้เหมาะกับการบรรทุกของและกิจกรรมผจญภัยของคุณ


การติดตั้งแบบสากล


สามารถติดตั้งได้กับรถกระบะขนาดกลาง และรถกระบะขนาดใหญ่ ที่มีฝาปิดกระบะ Mountain Topรองรับน้ำหนักได้ถึง 75 กิโลกรัม

เพื่อให้คุณสามารถวางของใช้สำหรับทำงาน และสิ่งของอื่นๆเพื่อตอบโจทย์กิจกรรมของคุณ ได้มากถึง 75 กิโลกรัม


Carry the adventure

Quick Release
Functionality

Quick-release functionality allows for easy installation and removal of cross bars.


Compatible and
versatile

Compatible with various major rack systems to suit your cargo-carrying and adventure activities.


UniverSal
Fitment

Universal fitment from Mid-size to Full-size trucks for Mountain Top roll covers.


75 KG
Load Rating

Carrying capacity of 75kgs to accommodate various work and play activities.


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Carry the adventure

Quick Release
Functionality

Quick-release functionality allows for easy installation and removal of cross bars.

Compatible and
versatile

Compatible with various major rack systems to suit your cargo-carrying and adventure activities.

UniverSal
Fitment

Universal fitment from Mid-size to Full-size trucks for Mountain Top roll covers.

75 KG
Load Rating

Carrying capacity of 75kgs to accommodate various work and play activities.