เพื่อการผจญภัยที่เหนือกว่า


กับ NEW CROSS BARS


สำหรับรถกระบะขนาดกลาง และรถกระบะขนาดใหญ่

carry the adventure

with New cross Bars FOR
MID-SIZE AND FULL-SIZe TRUCKS

CROSS BARS สำหรับรถกระบะขนาดกลาง

CROSS BARS สำหรับรถกระบะขนาดใหญ่

Carry the adventure

เพื่อการผจญภัยที่เหนือกว่า

มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในการใช้งาน

สามารถติดตั้งอุปกรณ์กับตัวรถและนำออกเมื่อไม่ต้องการใช้งานได้อย่างง่ายดาย


สามารเข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่นๆและอเนกประสงค์

สามารถใช้งานกับแร็คหลังคาประเภทอื่น เพื่อให้เหมาะกับการบรรทุกของและกิจกรรมผจญภัยของคุณ


การติดตั้งแบบสากล


สามารถติดตั้งได้กับรถกระบะขนาดกลาง และรถกระบะขนาดใหญ่ ที่มีฝาปิดกระบะ Mountain Topรองรับน้ำหนักได้ถึง 75 กิโลกรัม

เพื่อให้คุณสามารถวางของใช้สำหรับทำงาน และสิ่งของอื่นๆเพื่อตอบโจทย์กิจกรรมของคุณ ได้มากถึง 75 กิโลกรัม


Carry the adventure

Quick Release
Functionality

Quick-release functionality allows for easy installation and removal of cross bars.


Compatible and
versatile

Compatible with various major rack systems to suit your cargo-carrying and adventure activities.


UniverSal
Fitment

Universal fitment from Mid-size to Full-size trucks for Mountain Top roll covers.


75 KG
Load Rating

Carrying capacity of 75kgs to accommodate various work and play activities.


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Please note your Personal information will be used to send you product information and enquiries related to product follow-ups. For more information, check out our Privacy Policy for how we manage your data.

Carry the adventure

Quick Release
Functionality

Quick-release functionality allows for easy installation and removal of cross bars.

Compatible and
versatile

Compatible with various major rack systems to suit your cargo-carrying and adventure activities.

UniverSal
Fitment

Universal fitment from Mid-size to Full-size trucks for Mountain Top roll covers.

75 KG
Load Rating

Carrying capacity of 75kgs to accommodate various work and play activities.